M a t e ř s k á   š k o l a   R O H O Ž N Í K
   
 

 


 
Spolupráce s rodiči v roce 2012/2013
Spolupráce s maminkou paní Černou-laborantkou
 
Spolupráce s nadporučíkem Mgr. Petrem Kotenem

 
Spolupráce s humanitární organizací ADRA - výukový program o životu v rozvojových zemích

 

 

web: Klára Šuvarská