M a t e ř s k á   š k o l a   R O H O Ž N Í K
   
 

 


 
Spolupráce s rodiči v roce 2010/2011
POVOLÁNÍ:
Práce městské policie

    

  

 
    
Vítání občánků
    
 
HODY HODY DOPROVODY
p. Doškář - tatínek od Dominika z Motýlků - jak se plete pomlázka, proč se holky šupají, kde se proutky seženou...

    

    

 
1.A. p.učitelka Horáková (maminka Vojty z Dráčků)

    

    

  

 
Spolupráce s p.Janů - veselice s harmonikou
    
Spolupráce s paní Vlčkovou a kolegy herci v pohádce "O Kačence, Kubovi a Raráškovi"
     
 
Spolupráce p. Smolíkovou - kreslení na obličej

     

  

 
Spolupráce s 1.A a p.učitelkou Janoušovou
Prvňáčci si pro děti z MŠ připravily didaktickou hru "Poznáváme naše tělo", zahrály si s námi pohybové hry a my si s nimi zazpívali a zatančili břišní tance. Bylo to pěkné dopoledne a brzy se těšíme na další setkání.

     

  

 
Spolupráce s paní (babičkou) Vlčkovou

         

  

 
Spolupráce se specializovaným očním pracovištěm MEDICON a.s-ortoptika

Ortoptika a screening zrakových vad u předškolních dětí
 
V poslední době se poměrně často setkáváme s případy pozdní diagnostiky očních vad zejména u předškolních dětí. Zoufalé dotazy rodičů ,,jak to, že jsme na to nepřišli dříve?, ...vždyť vidí i špendlík na zemi, jak je možné, že má tupozrakost?
Tyto a jiné dotazy nás vedou k zamyšlení, jestli je informovanost veřejnosti o výskytu zrakových vad u předškolních dětí dostatečná. Nelze jednoznačně říci, že by snad screening zrakových vad byl opomíjen, ale informací o této problematice je jako šafránu. Přitom právě pozdní odhalení případné
zrakové vady může po nástupu do 1. třídy vyvolat u dítěte potíže se čtením, psaním nebo soustředěním. Ve většině případů jsou tyto problémy následně přičítány nejrůznějším dysfunkčním poruchám (dysgrafie, dysortografie aj.) Zdá se vám to nadnesené? Bohužel, vůbec ne.
Již několik let spolupracujeme s mateřskými školkami, speciálně pedagogickými centry (SPC) a pedagogickou psychologickými poradnami na screeningu zrakových vad předškolních dětí.
V roce 2008 bylo screeningovým přístrojem PLUSOPTIX v MŠ změřeno přes 1500 dětí.

Statistické výsledky screeningu zrakových vad dětí z MŠ jsou více než výmluvné, posuďte sami:
• 8,5 % výskytu zrakových vad
• 5,9 % dětí má na základě screeningu předepsané brýle
• 3,2 % dětí - tupozrakost
• 1 dítě větší myopie (více než -5,0 D oboustr.), věk 4 roky
• 2 děti katarakta = zákal! (t.č. po operaci v Motole, léčba pokračuje)
 
Úkolem screeningu je včasné odhalení
Screening zrakových vad znamená včasné odhalení nebo chcete-li, včasný záchyt případné zrakové vady dítěte. Každá maminka ví, že prvním screeningovým vyšetřením zraku je zkouška zrakové ostrosti při pravidelné tříleté prohlídce.
Ale ruku na srdce, kolik dětí v tomto věku je schopno na světelných optotypech správně popsat obrázky? Poměrně velké procento dětí je pravidelnou celkovou zdravotní prohlídkou již unaveno a při zkoušce odmítá komunikovat nebo zkrátka ještě vůbec nemluví, stydí se nebo se mu prostě zrovna nechce. Mnohdy právě shoda nešťastných náhod a tolerantnost nejen ze strany rodičů, ale i zdravotníků mohou být příčinou pozdní diagnostiky případné oční vady. Další pravidelná
prohlídka následuje až v pěti letech, což je pro odhalení zrakové vady již poměrně dlouhá doba. Právě dvouletá prodleva mezi tří a pětiletou pravidelnou prohlídkou u pediatra nás přivedla na myšlenku provést screening zrakových vad v období, kdy se pravidelná zkouška zrakové ostrosti vlastně neprovádí. Jedná se o období od 6 měsíců do tří let věku dítěte a u dětí čtyřletých a šestiletých.

Screeningovým přístrojem Plusoptix lze vyšetřit děti již od šestého měsíce věku.
Nejlépe je vyšetřit dítě v období od půl roku do dvou let. Vyšetření zraku dětí v mateřských školách screeningovým přístrojem Plusoptix je nadějí pro děti, které jsou pro nespolupráci nebo pro progredující brýlovou vadu dosud bez léčby.
Je nutné si uvědomit, že pozdě diagnostikované oční vady můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne.

Nejčastější dotazy ze strany rodičů:  ...proč jsme to nepoznali dřív?
... Vaše dítě nemusí mít viditelné potíže, dokonce může vidět i hodně vzdálené letadlo na obloze, či mravenečka na zemi, to ale neznamená, že nemá oční vadu.
Děti do 5. let věku dokáží bez větších potíží tzv. doostřit až pět dioptrií.
Většina rodičů mnohdy netuší, že i dítě, které vidí mravenečka na zemi, může trpět těžkou tupozrakostí. Je totiž opravdu velký rozdíl dívat se každým okem zvlášť nebo oběma očima současně. Pokud by každý rodič střídavým zakrytím jednoho a pak druhého oka vyzkoušel, zda jeho dítě vidí
každým okem zvlášť stejně dobře, mohlo by se alespoň částečně zabránit pozdním nepříznivým diagnostikám.
 
Existuje ale několik průvodních jevů, které nás mohou na problematiku očních vad spolehlivě upozornit. Bohužel si ve většině případů tuto skutečnost neuvědomíme nebo prvním  příznakům nepřikládáme větší váhu. Např. časté zakopávaní dítěte, narážení do věcí, mrkání očí anebo mhouření mohou být prvními signály závažného onemocnění zvaného tupozrakost (amblyopie). Mezi časté projevy oční vady pak samozřejmě patří šilhání. Bohužel v široké veřejnosti stále přetrvává názor, že občasné šilhání dětí do pěti let se „samo srovná“ nebo „dítě z toho samo vyroste“. To je však velký omyl. Pouze do jednoho roku má dítě nárok tzv. ,,občas zašilhat". Po ukončení jednoho roku by každé šilhání u dítěte mělo být vyšetřeno očním lékařem (očním specialistou), ve většině případů má takovéto šilhání méně či více závažný důvod. Bohužel mezi nejčastější projevy skryté oční vady patří právě nespolupráce dítěte při pravidelné prohlídce u pediatra a další vyšetření se odkládá na neurčito. Proto právě screeningové vyšetření dětí ve známém prostředí, jakým je např. mateřská školka, může zrakovou vadu dítěte případně odhalit.
 
Kvalita  vidění ovlivňuje kvalitu života v jakémkoliv věku. U dětí má navíc zásadní vliv na jejich vzdělání a pozdější uplatnění. Nezjištěná oční vada může způsobit dítěti potíže na celý život.
 
Mgr. M. Hamplová a kol.,  ORTOPTIKA Praha

     

 
SPOLUPRÁCE S DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU
Pokud mají rodiče zájem o pravidelnou dentální kontrolu, mají možnost objednat sebe i své ratolesti na tel.čísle 737817226.
     
 
ZDOBENÍ LŽÍCE FIMO HMOTOU - paní Rosolová
     
 
CVIČITELKA DĚTSKÉHO AEROBICU - paní Zuzana Zafarová
     
 
LABORANTKA - paní Černá
           
 
 

LÉKAŘ - paní Zuzana Zafarová

        

 
POLICISTA
     
 
Promítání s panem Peřinou "Volně žijící zvířata"

  

  


 

web: Klára Šuvarská