M a t e ř s k á   š k o l a   R O H O Ž N Í K
   
 

 


 
Spolupráce s rodiči v roce 2009/2010
 
  13.11.2009
Děkujeme paní MUDr. Zuzaně Zafarové - přednáška pro děti - "Jak vítězit nad bacily"-povědomí o tom, co nám způsobují, jak vypadají pod mikroskopem, zásady správné hygieny, získání poznatků o zdravém životním stylu".
 
     
21.11.2009
Děkujeme rodičům, kteří svůj volný víkendový čas věnovali mateřské škole a pomohli nám tak připravit zahradu na zimu. Od roku 2007 se v rámci projektu „Zelená zahrada“ snažíme o vytvoření příjemného prostoru pro hru a pobyt dětí a zlepšit tak stav životního prostředí okolí MŠ.
     
     
     
02.12.2009

Děkujeme panu Skočdopolovi za příjemně strávené dopoledne s hlavolamy.

     
     
Děkujeme panu Slavíkovi za kompletní údržbu keřů na zahradě v MŠ.
     
04.12.2009

Děkujeme panu Peřinovi za ztvárnění čerta a za organizaci celého mikulášského programu.

     

     
11.12.2009
Děkujeme paní Šťastné za krásné vánoční zpívání.
 
 
     
 
Děkujeme panu Peřinovi za krásné promítání a povídání o zvířatech.
   
 
     
12.02.2010
Děkujeme dentální hygienistce Karolíně za její přednášku - víme jak na to, zubaře se nebojíme.
     
 
17.02.2010
Děkujeme panu Janů za příjemný hudební zážitek.
     
     
     
Děkujeme Jirkovi „King“ školníkovi za ukázku hry na bicí, percuse a saxofon.
     
     
24.04.2010
Děkujeme paní Zíkové za skvělou přednáškou.
 
 

web: Klára Šuvarská