Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 605 296 883Programy a projekty

Projekt "Zelená zahrada"

I když se naše MŠ se nachází v okrajové části Prahy, je v blízkosti sídliště a nákupního centra, nedaleko hlavní silnice. Zahrada je denně využívána přibližně 80 dětmi.  Stromy na zahradě školky chybí z praktického hlediska – nedostatek stínu, z estetického hlediska a v neposlední řadě, by výsadba nových stromů zlepšila stav životního prostředí v naší městské části, která je velmi zatížena dopravou.

CÍL:
Naším cílem je na zahradě MŠ vysadit rychle rostoucí, málo alergizující stromy, které jednak poskytnou dostatek stínu pro dětskou hru v průběhu slunečných částí roku, a jednak zkrášlí okolí a prospějí k zlepšení životního prostředí.

V projektu jsme navázali na školní rok 2007, kdy jsme začali s úpravou školní zahrady. 

Ve školním roce 2007/2008 byla již zahrada osazena novými keři a stromy. Podařilo se osázet celou část okolo plotu směrem do Malešické ulice a směrem k On-linu.
Rodiče s dětmi se během celého školního roku zapojili do sběru papíru a za utržené peníze byly zakoupeny keře, květiny, mulčovací kůra, zemina, vozík s hadicí na zalévání a další potřebné věci. Zároveň mělo každé z dětí možnost prostřednictvím rodičů zakoupit si vlastní keř a ten pak na školní zahradě vysadit. Keře dětí i zaměstnanců školy, kteří se také aktivně zúčastňují projektu, jsou označeny cedulkami se jmény a fotografiemi majitele a názvem keře.
Děti se pravidelně o keře starají, zalévají je a tak se učí vážit si přírody. Cílem je prohlubovat v dětech chuť po opatrování vlastního keříku a udržování čistého prostředí.

Rodičům se tato akce velmi líbila, a proto jsme se rozhodli tuto akci zopakovat i v dalším školním roce. Zahradu budeme dále udržovat a do projektu začleníme i rodiče nových dětí.

Veřejnost byla informovaná prostřednictvím Újezdského zpravodaje a spolupráci jsme navázali i s úřadem životního prostředí (konzultace o vhodných keřích a jejich správné umístění).

Zaměstnanci MŠ věnují zahradě i svůj volný čas (zalévání, hnojení…).

 

PARTNEŘI:

Oslovili jsme zahradnictví s žádostí o vytvoření návrhu výsadby. Podporu přislíbil i MÚ naší městské části. Projekt plánujeme realizovat ve spolupráci s rodiči a dětmi, které navštěvují naši MŠ.

ORGANIZACE:

V podzimních a jarních měsících bude zorganizována na zahradě školy brigáda.
S pomocí Odboru životního prostředí MČ bude řešeno okolí stromů a keřů (dovoz štěpek).
Děti se budou na projektu účastnit nejen pomocí při samotném sázení stromů, ale projekt je zařazen do výukového programu.

Následná péče o stromy bude zajištěna v rámci pravidelné údržby zahrady školky.

Cílem našeho projektu je kromě vytvoření krásného, bezpečného a příjemného prostoru pro dětskou hru i vzbudit v našich spoluobčanech (rodičích i dětech) pocit spoluzodpovědnosti na realizaci veřejného života a jejich ochotu podílet se na konečném výsledku. 

   
     
web: Klára Šuvarská