Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 605 296 883Programy a projekty

Projekt " Veselé pískání " - hra na zobcovou flétnu

Projekt zpracovala: Průšová Iveta

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:
Zobcová flétna je pro děti předškolního věk jedním z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Hra je velkým přínosem ze zdravotního hlediska. Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů, jež je součástí každé lekce, je prevencí pro děti jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Je to nejhodnější pomocník při léčbě onemocnění dýchacích cest, včetně astmatu. Děti se seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují se na konkrétních případech rytmické, metrické, intonační a tonální cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj. Základním principem je hra bez not a učení nápodobou. Při hraní známých písní je učení zábavné a snazší. Děti se v písni nebo v říkadle dobře orientují – poznávají melodie, rytmus a přednes (rychle, pomalu, tanečně). Zároveň je dobře, aby hrané písně a říkadla byly vedeny i v jiné podobě. Umožňuje to rozvíjet vnímání více smysly – ( multisenzomotorické vnímání ). Při hraní si děti osvojují postavení prstů jednotlivých tónů ( hmat ), mají přitom ihned zpětnou vazbu zprostředkovanou sluchem a podle ukazování učitelkou mohou zrakově vnímat, jaký tón mají zahrát, délku a opakování tónů.

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:
Lekce nejsou delší než 15 minut. Je možné je zařazovat v průběhu dne. Každá lekce začíná rozdýcháváním, důležité je, aby cviky vedly ke správné technice bráničního dýchání. Tyto cviky využíváme i při jiných příležitostech k protažení těla, zklidnění, osvěžení. Dále následuje společné rozehrání. Potom je zařazena sólová či skupinová hra.

ZÁSADY:
Při nácviku na flétnu je dobře se držet těchto zásad: 
• vždy dětem píseň, říkadlo vzorově zahrát
• zařadit vždy dechová cvičení a gymnastiku mluvidel
• individuální práce s předškolními a dětmi s odkladem školní docházky

CÍL:
Cílem při výuce hry na zobcovou flétnu je vzbuzení zájmu o novou činnost a hru na hudební nástroj. Je dobré vést děti k poznání, že dodržení určité dovednosti je třeba píle a pracovitost, potom se dostaví pocit spokojenosti a úspěchu. S dětmi hrajeme na flétnu od října, zvládnou zahrát do konce roku písně a říkadla v rozsahu čtyř tónů. Na chvilky s flétnou se vždy těší a mají radost z každého podařeného tónu či melodie. Hra na flétnu se stala součástí jejich životů.

 
Ukázka z výuky hry na zobcovou flétnu ke shlédnutí zde.
Ukázka z výuky hry na zobcovou flétnu ke shlédnutí zde.
 
   
     
web: Klára Šuvarská