Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 281 971 802



Prezentace

Vize školy :
Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro generaci, která vyrůstala v jiném duchu není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich.

Školní vzdělávací program pro rok 2017/2018 : Téma: "Ten dělá to a ten zas tohle."


Představujeme hymnu mateřské školy :
Hudební nahrávku k poslechu naleznete zde.

●Video hudební nahrávky zhlédnete zde.


Hymna MŠ Rohožník
Rohožnická školička, to je prostě jednička,
ráno přijdem bez pláče, posvačíme koláče://
V tělocvičně chviličku, uděláme rozcvičku,
zazpíváme písničky, co maj rádi dětičky://
Z keramiky tvoříme, do hlíny se boříme,
výrobky se povedou, špínu mamky vyperou://
Na zahradě i v lese, dětský smích se ponese,
máme rádi přírodu, legraci i pohodu://
Po obědě spinkání, vůbec nám to nevadí,
písničkou se budíme, na hraní se těšíme://
Dostaneme svačinku, vyhlížíme maminku.
Rohožnická školička, to je prostě jednička://


Personál starající se o děti

ředitelka školy :

Mgr. Iveta Průšová

zástupce ředitelky : Mgr. Miluše Dobešová
pedagogické pracovnice : Regina Vítů
  Luďka Veselá
  Irena Radová
  Irena Smolíková  
  Hana Pavlíková
provozní pracovnice : Štěpánka Světlíková
  Iveta Krejčová
paní kuchařky : Marie Škorpilová
  Jarka Soldánová
hospodářka školy : Eva Pupová
školková babička : Milena Uhrová

Pověřenec GDPR:

Jana Mrázová
Městská část Praha 21
Starokolínská 260
Újezd nad Lesy
19016 Praha 9
Tel: +420 281 012 971
e-mail: jana.mrazova@praha21.cz

 

Charakteristika školy :
Škola byla otevřena v lednu roku 1982, jako podniková mateřská škola Českých drah. Od roku 1996 je v právní subjektivitě.
Mateřská škola má tři třídy se samostatnými vchody. Jednotlivé třídy jsou propojeny spojovacími chodbami, v případě potřeby lze přecházet s dětmi po celé budově. Využívá se to zejména při společných akcích jako je divadelní představení, zájmové činnosti apod.
Prostor tříd je členěn do tří místností - herna, třída a tělocvična, která je zároveň ložnicí. Veškeré prostory jsou plně využívány.
K budově patří velká zahrada, hojně využívaná v létě i v zimě.
Mateřská škola má tři smíšené třídy.
Třída MOTÝLCI : Hana Pavlíková, Miluše Dobešová, Luďka Veselá

Třída VČELIČKY : Irena Radová, Regina Vítů

Třída DRÁČCI : Iveta Průšová, Irena Smolíková

● předškolní vzdělávání je v souladu s Rámcovým programem
● stravování vychází ze zásad zdravé výživy, dodržován je pitný režim
● rodiče mají možnost aktivně se zapojit do dění v mateřské škole

Školní dokumenty :
● školní řád

● provozní řád

● organizace mateřské školy

● provozní řád školní jídelny

● směrnice ke stanovení výše úplaty

● rozpočet školy

● omluvný list dítěte

● žádost o uvolnění dítěte

● MŠ Rohožník a projekty Evropské unie

 

Inspekční zpráva :
http://zpravy.csicr.cz/upload/2008018747.pdf

 

 
 
   
     
web: Klára Šuvarská