Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 281 971 802Aktuality

 
SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
Schůzka rodičů nově přijatých dětí na školní rok 2018/2019. Se koná dne 07.06.2018 od 16.00 hodin ve třídě Včeličky.
 
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče,
zveme Vás na společné odpoledne, plné zábavy, písní a především pasování našich předškoláků na školáky /s agenturou Inky Rybářové/.

Kdy – 25. 6. 2018/pondělí/ od 16.00 hod.
Kde – zahrada mateřské školy

Těšíme se na Vás

 
„ROHOŽNICKÁ OLYMPIÁDA“

Ve čtvrtek 7. 6.2018 nás čeká na zahradě MŠ sportovní dopoledne.
Prosíme, dejte dětem sportovní oblečení a obuv.

Děkujeme
 
5.6. 2018/ÚTERÝ/ JEDEME NA VÝLET       
 
„Botanicus“ - centrum řemesel

Příchod dětí v 7,30hodin. Návrat předpokládáme mezi 12.00-13.00 hodin
Dětem, prosíme dejte:
Batůžek – pláštěnku, pití, jídlo zajišťujeme.
Na sebe - pohodlné oblečení, pevnou obuv.
Děkujeme
 
24.5.2018 /ČTVRTEK/ JEDEME NA VÝLET
„Vodní dům“  
Příchod dětí v 7.00 hodin. Návrat předpokládáme mezi 14.000-15.00 hodin.
Dětem, prosíme dejte:
Batůžek –
pláštěnku, pití, holínky, jídlo zajišťujeme.
Na sebe - pohodlné oblečení, pevnou obuv.
Děkujeme
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Rohožník pro školní rok 2018/2019
 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Rohožník pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do preferované MŠ :17.05.-18.05.2018 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Rohožník
Rozhodnutí si prosím vyzvedněte 6.6.2018, případně dle dohody (tel.: 281 971 802, msrohoznik@seznam.cz)
                                                                  

Mgr .Iveta Průšová, Statutární zástupce školy

 
Přerušení dodávky pitné vody

Vážení rodiče

Ve středu 25. 4. 2018 bude mateřská škola uzavřena z důvodu přerušení dodávky pitné vody /Pražské vodovody a kanalizace, a.s./. více viz. http://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/

                                                             Děkujeme za pochopení
                                                             Iveta Průšová, statutární zástupce školy

 
PŘEDNÁŠKA " Výchova na základě vzájemné porozumění + Magický svět dítěte"

VÁŽENÍ RODIČE,
Rádi bychom vás pozvali na přednášku ve středu 4.4.2018 od 16.30 h.: Výchova na základě vzájemné porozumění + Magický svět dítěte

 1. Vzájemné porozumění mezi rodičem a dítětem
 2. Denní rituály v rodině
 3. Dítě a prvních sedm let životy
 4. Vstup do ZŠ
 5. Literatura, pomůcky, materiály
 6. Beseda

Přednáška se bude konat ve středu 4.4.2018 od 16.30 hodin ve třídě Včeličky.
Těšit se můžete na Mgr. Šárku Daušovou, která vás bude provázet celou přednáškou a odpovídat na vaše dotazy.
                                         

Těšíme se na setkáni I.Průšová a kolektiv MŠ

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOŽNÍK
09.05.2018 a 10.05.2018


Vydání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu
a) na webových stránkách MŠ www.msrohoznik.cz v měsíci dubnu
c) od 18.04.2018 do 27.04.2018 - v mateřské škole od 7.00 do 17.00 hodin 

Přijímání žádostí:   09.05.2018 a 10.05.2018 od 13.00 do 17.00 hodin v Mateřské škole Rohožník

Potřebné doklady nutné doložit při zápisu do MŠ:  

 1. Rodný list dítěte
 2. Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání
 3. Vyplněný evidenční list

Nahlédnutí do spisu: 14.05.2018 od 10.00 do 17.00 hodin v MŠ Rohožník
Zveřejnění výsledků zápisu přijatých dětí na webu MŠ a dveřích MŠ: 16.05.2018
Odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do preferované MŠ: 17.05.2018 a 18.05.2018 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Rohožník
Vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do MŠ:  06.06.2018 od 13.00 do 18.00 hodin v MŠ Rohožník

                                                                                                    
Těšíme se na Vás
Dokumenty k zápisu do mateřské školy ke stažení:
Žádost o přijetí k předškolnmu vzdělávání
 
Evidenční list dítěte
 
Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 – 2019
 
Registrační číslo
 
Nahlédnutí do spisu
 
Zápis do mateřské školy - informace pro rodiče
 
Zápisový lístek
 
Navýšení cen stravného

Vážení rodiče,
z důvodu rostoucích cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného o 2 Kč.

pro děti 3 – 6 let 39 Kč/den ……780 Kč/měsíc
pro děti 7-10 let (děti s odkladem školní docházky) 42 Kč/den…….840 Kč/měsíc

Tato změna je platná od 1.4.2018!!!

Děkujeme za pochopení

                                                                                      Eva Pupová
                                                                                      vedoucí školní jídelny
                                                                                      tel: 281 971 802
                                                                                      msrohoznikjidelna@seznam.cz

 
Zdravá strava a děti

VÁŽENÍ RODIČE,
Rádi bychom vás pozvali na přednášku 26.3.2018: Zdravá strava a děti

 1. Co ovlivňuje chuť dětí k jídlu?
 2. Věkové odlišnosti v příjmu potravy.
 3. Jakých potravin se vyvarovat a co zařadit do jídelníčku?
 4. Co dětem prospívá?
 5. Beseda

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 26.3.2018 od 16.00 hodin ve třídě Včeličky.
Těšit se můžete na Mgr.Táňu Pipkovou PhD., která vás bude provázet celou přednáškou a odpovídat na vaše dotazy.

                                         Těšíme se na setkání I.Průšová a kolektiv MŠ

 
OMEZENÝ PROVOZ

Vážení rodiče,
vzhledem k nemocnosti 4 pedagogických pracovníků, Vás žádáme o snížení počtu dětí na třídách. Pokud máte možnost, nechte si dítě doma. Mateřská škola bude mít v následujících dnech provoz pouze na třídách Motýlci a Včeličky.
                                          

Děkujeme za pochopení

 
PŘEDNÁŠKA - ZRAKOVÉ VADY DĚTÍ

VÁŽENÍ RODIČE,
Rádi bychom vás pozvali na přednášku 8.3.2018: Zrakové vady dětí

 1. Problematika screeningu zrakových vad u dětí
 2. Prevence zrakových vad
 3. Cvičení zrakové percepce
 4. Ukázka přístroje Plusoptix
 5. Literatura, hračky, pomůcky, materiály
 6. Beseda

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 8.3.2018 od 16.30 hodin ve třídě Včeličky.
Těšit se můžete na ortoptika Mgr. Martinu Hamplovou a Mgr. Janu Svobodovou které vás bude provázet celou přednáškou a odpovídat na vaše dotazy.
                                      

   Těšíme se na setkáni I.Průšová a kolektiv MŠ

 
Den otevřených dveří v Mateřské škole Rohožník

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v Mateřské škole Rohožník

Středa 18.04.2018 od 9.00 hodin
Přijďte si prohlédnout se svými dětmi naší mateřskou školu, seznámit se s prostředím a školním vzdělávacím programem mateřské školy.
Program:
Od 9.00 do 9.30 hodin výchovně vzdělávací práce s dětmi
Od 9.30 do 9.45 hodin prohlídka prostorů mateřské školy
Od 9.45 do 11.00 hodin schůzka se statutárním zástupcem mateřské školy

                                                                                                                      Těšíme se na vás kolektiv MŠ

 
LOGOPEDIE - přednáška

VÁŽENÍ RODIČE,
Rádi bychom vás pozvali na přednášku: Děti a jejich řeč

 1. Vývoj řeči u dětí a kritické období pro vznik řečových vad
 2. Příznivé a nepříznivé vlivy na rozvoj řeči e komunikace u dětí
 3.  Prevence poruch řeči
 4. Způsoby práce s dětmi, jak vzbudit motivaci u dětí
 5. Kdy a kde hledat pomoc?
 6. Literatura, hračky, pomůcky, materiály
 7. Beseda

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 22.3.2018 od 16.00 hodin ve třídě Včeličky.
Těšit se můžete na Mgr. Helenu Vackovou, která vás bude provázet celou přednáškou a odpovídat na vaše dotazy.
                                       

  Těšíme se na setkáni I.Průšová a kolektiv MŠ

 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2018

Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu 2018 naleznete zde.

 
PŘEDNÁŠKA

VÁŽENÍ RODIČE,
RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA PŘEDNÁŠKU:
PŘEDŠKOLÁCI U NÁS DOMA  - ANEB  PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PRO DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED ZAHÁJENÍM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, DÁLE PAK RADY A PORADY PRO SNADNĚJŠÍ VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PŘEDNÁŠKA SE BUDE KONAT VE STŘEDU 31.1.2018 OD 16.30 HODIN VE TŘÍDĚ VČELIČKY.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA MGR. ŠÁRKU DAUŠOVOU, KTERÁ VÁS BUDE PROVÁZET CELOU PŘEDNÁŠKOU A ODPOVÍDAT NA VAŠE DOTAZY.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ I.PRŮŠOVÁ A KOLEKTIV MŠ 

 
POTVRZENÍ O VÝŠI VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ V ROCE 2017

Vážení rodiče,
za rok 2017 je možné si za dítě navštěvující mateřskou školu uplatnit slevu na dani.
OHLEDNĚ POTVRZENÍ O VÝŠI VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ROCE 2017, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Pupovou
email: msrohoznikjidelna@seznam.cz, telefon: 281971802

Je nutné toto vaše potvrzení odevzdat do své mzdové účtárny,  případně si sám uplatnit ve svém daňovém přiznání za rok 2017. Uplatňuje vždy jeden rodič, tj. nelze dělit mezi rodiče.

 
Upozornění pro rodiče!
 
V mateřské škole se vyskytl větší počet střevní virózy (průjmy, zvracení), ke kterým se připojují vyšší teploty. Také je několik případů neštovic.
V současné době jsou nemocné také čtyři paní učitelky a asistentka, prosíme rodiče o ohleduplnost.  V případě, že se u dětí již ráno projeví známky  onemocnění či střevních problémů, prosíme nevoďte je do školky.
                                                                                  
Děkujeme za pochopení. 
 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

VÁŽENÍ RODIČE, PŘEJEME VÁM HODNĚ KRÁSNÝCH CHVIL PROŽITÝCH V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE VÁNOC. V NOVÉM ROCE HODNĚ RADOSTNÝCH DNŮ, MNOHO PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ A PEVNÉ ZDRAVÍ. ZÁROVEŇ VÁM DĚKUJEME ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI.

                                                           
                                        I.PRŮŠOVÁ A KOLEKTIV MŠ ROHOŽNÍK

 
PŘERUŠENÍ PROVOZU

VÁŽENÍ RODIČE,

Během vánočních prázdnin bude provoz v MŠ Rohožník vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí přerušen. Provoz není ekonomický a z tohoto důvodu bude v MŠ přerušen.
Po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 21 je provoz přerušen v mateřské škole Rohožník v období vánočních prázdnin od středy 27.12.2017 do pondělí 1.1.2018. Obnoven bude plně v úterý 2.1.2018 /tj. od 7:00h. do 17:00h. v plném rozsahu/.

Děkujeme za pochopení                 

 I.Průšová a kolektiv MŠ

 
OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI DĚTÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Povinnost omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání (tj. dětí, které dovršily k 31.8.2017 5-let, a děti s odkladem povinné školní docházky 6-leté)

 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně 4 hodiny v časovém rozpětí od 8:00 do 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první ani druhou dotčeno
 • podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absenci. Zákonní zástupci vždy doloží ředitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, které bude obsahovat (jméno dítěte, oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte, časový rozsah (od kdy do kdy), podpis rodičů
 • podmínky pro omlouvání – známá absence (logopedie, rehabilitace, návštěva lékaře apod.). Zákonní zástupci doloží nepřítomnost dítěte písemně - omluvný list nebo e-mail msrohoznikjidelna@seznam.cz (jméno dítěte, třídu, oznámení skutečnosti, které odůvodňují nepřítomnost dítěte, časový rozvrh)
 • podmínky pro omlouvání nenadálá absence (nemoc). Zákonný zástupce je povinen oznámit nenadálou nepřítomnost dítěte (nevolnost, nemoc…) ihned učitelce telefonicky a následně nejpozději do 3 dnů nepřítomnost doložit písemně – omluvný list nebo e-mail msrohoznikjidelna@seznam.cz   
 • Podmínky pro omlouvání - nepřítomnost dítěte delší než 5 dnů z důvodu nemoci doloží zákonný zástupce potvrzením o nemoci od lékaře.
 • V případě neomluvené nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání delší než 10 dní bude ředitelka MŠ kontaktovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)                                                
  Iveta Průšová
                                                                                                                                ředitelka mateřské školy
 
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

MILÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU, KTERÁ SE KONÁ 12.9.2017 /ÚTERÝ/ OD 17,00 HODIN VE TŘÍDĚ VČELIČKY.
PROSÍME, ZAJISTĚTE SI NA TUTO DOBU HLÍDÁNÍ DĚTÍ. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VÁMI.                  

kolektiv mateřské školy  
 
SEZNAMY DĚTÍ NA TŘÍDÁCH

Třída MOTÝLCI k dohledání zde.

Třída VČELKY k dohledání zde.

Třída DRÁČCI k dohledání zde.

 
STRAVNÉ A PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK (ÚPLATA)
Dokument ke čtení naleznete zde.

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY A NA ZAHRADU
VĚTŠÍ BATOH NA PŘENÁŠENÍ VĚCÍ
NÁHRADNÍ SPODNÍ PRÁDLO, PONOŽKY, TRIKO, TEPLÁKY
PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ PLÁŠTĚNKU, VHODNOU OBUV -HOLINKY
BAČKŮRKY (pantofle a CROCSY zakázány z bezpečnostních důvodů!!!!)
SPÍCÍ DĚTI PYŽAMO
DĚTSKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK, KELÍMEK A ZUBNÍ PASTU
4 ks PRŮKAZKOVÉ FOTOGRAFIE (stačí i vytisknuté, zkopírované)
ZÁSTĚRA nebo VELKÉ TRIKO na pracovní činnosti
ENCYKLOPEDIE
FLÉTNA
ŠANON na výkresy zajistí MŠ


Na každé pololetí: 1 balení TOALETNÍHO PAPÍRU (tj.4ks)
2 balení PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ (tj. 20 balíčků)
1 balení PAPÍROVÝCH UBROUSKŮ
1 balení VLČENÝCH UBROUSKŮ
1 TEKUTÉ MÝDLO
Všechny věci řádně podepsané!!!

A PŘEDEVŠÍM VAŠI PODPORU, pozitivní ladění na vstup dítěte do mateřské školy (noví kamarádi, pani učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu, společné prožitky při hře, poznávání a objevování nového v životě i pohádkách, písničky, barvičky, cvičení, pobyt na zahradě, vycházky, množství hraček, divadélka, výlety, kroužky apod.)

kolektiv MŠ ROHOŽNÍK


VÁŽENÍ RODIČE,
V PÁTEK 30.6.2017 KONČÍ PROVOZ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ SLUNCEM PROVONĚNÉ PRÁZDNINY A SPOUSTU SPOLEČNÝCH ZÁŽITKŮ. SETKÁME SE OPĚT PO PRÁZDNINÁCH V PONDĚLÍ 4.9.2017.

 
Místo asistenta pedagoga

Místo asistenta pedagoga
Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653, Praha-Újezd n/L přijme od září 2017 na poloviční úvazek - asistenta pedagoga.
Předpoklad: vzdělání zaměřené na předškolní výchovu, popřípadě kvalifikovaný certifikát-asistent pedagoga.
Nabídky prosíme zasílat na mail: msrohoznik@seznam.cz, popřípadě telefon 720142150.

 
 
 
   
     
web: Klára Šuvarská