Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 605 296 883

Materská škola Rohožník - MŠ Rohožník Praha 9, Újezd nad Lesy - idatabaze.czMaterské školy - idatabaze.czVítejte na stránkách mateřské školy Rohožník

 

Téma:Hrajeme si na řemesla

 

 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávánípro školní rok 2021/2022
OTEŘENÍ MŠ od 3.5.2021

Vážení rodiče,

na základě novelizovaného opatření Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 3.5.2021 umožňuje v MŠ osobní přítomnost všech dětí.

Zasíláme přehled:
1. děti v MŠ se od 3.5.2021 již povinně netestují
2. děti nemusí při prezenční výuce nosit roušky. V případě potřeby musí mít dítě alespoň 2 roušky v uzavřeném pytlíku v kapsáři
3. sportovní činnosti jsou dle dosavadního znění opatření umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v MŠ
4. provoz bude na všech třídách, bez omezení počtu dětí ve skupině
5. platí zákaz vstupu třetích osob do budovy MŠ, děti budou předávány u vchodů do jednotlivých tříd
6. do MŠ budou přijímány děti pokud nevykazují žádné příznaky -  zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy. V případě projevů v průběhu dne budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci

Věříme, že vše bude v pořádku a konec školního roku si společně užijeme :)

Mgr. Iveta Průšová

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Mimořádné opatření omezení provozu od 26.4.2021
Mimořádné opatření provozu ke stažení zde.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - PROVOZ MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády České republiky bude MŠ Rohožník otevřena od 12.4.2021 pro dětí s povinnou předškolní docházkou (poslední rok před nástupem do ZŠ).
 Pro opětovný nástup do mateřské školy je nutné splnit podmínky stanovené Ministerstvem školství. V příloze Vám zasíláme tyto podmínky. 

Základní přehled:
1. Přítomnost na výuce je podmíněna účastí na testování ( 2x týdně antigenní test)
2. Testování probíhá tzv. samoodběrem (v případě, že dítě není schopno provést test  samotné, zajistí toto rodič- na tuto dobu je umožněn vstup třetí osoby do budovy). 
3. Rodič je povinen vyčkat na výsledek testu před budovou MŠ (max. 15 minut). 
4. Pokud je dítě pozitivní na začátku týdne, odchází domů a rodič kontaktuje svého pediatra-praktického lékaře a požádá o vystavení žádanky na provedení RT-PCR testu. Pokud je dítě pozitivní v průběhu týdne, odchází celá třída domů a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného  dítěte. 
5. Testování se neprovádí u dětí, které prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutno prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře. Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování.
6. Pokud nechcete z jakéhokoliv důvodu své dítě testovat, nemůže se dítě účastnit prezenčního vzdělávání a škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání. 
7. Děti nemusí při prezenční výuce nosit roušky. V případě potřeby musí mít dítě alespoň 2 roušky v uzavřeném pytlíku v kapsáři. 

 

Dětem IZS (integrovaného záchranného systému) ve věku os 2 do 5 let  je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 

 • vztahuje se na ně povinné testování
 • vztahuje se na ně úplata za předškolní vzdělávání

Mimořádným opatřením určené vyjímky pro děti IZS se vztahují na tyto profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelé zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá nebo,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedeni v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy ČR,

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ ŠKOLE POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNANCE

priloha_testovani diagram
priloha_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021
priloha_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvolání
priloha_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021
priloha_MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání
testovani-letak-pro-rodice
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Informace MČ Praha 21

Masarykova základní škola a MŠ Sedmikráska pro děti rodičů vybraných profesí


Dle rozhodnutí Vlády ČR jsou od 1.3.2021 uzavřené školy a mateřské školky, ale pro vybrané profese, které jsou uvedené na webové stránce: https://www.praha.eu/file/3203162/_1699775_ROZHODNUTI_urcene_skoly_PRM_9_11_2020_upad.pdf je otevřena Masarykova základní škola a MŠ Sedmikráska.


Pro zařazení dítěte do těchto zařízení je potřeba, aby zaměstnavatel zaměstnance IZS nebo dále uvedených profesí v rozhodnutí MHMP, poslal seznam zájemců s kontaktními údaji na emailovou adresu: stanislav.sivaninec@praha.eu.


Magistrát hlavního města Prahy Vás následně zkontaktuje a sdělí Vám, kam bylo Vaše dítě zařazeno.
V případě dotazů kontaktujte referentku školství mailem: lucie.furjesova@praha21.cz

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Rozhodnutí hygieny

Vážení rodiče,

dle Rozhodnutí hygienické stanice hl. města Prahy je MŠ Rohožník  uzavřena do 28.2. 2021. Vy, kterým byla nařízena karanténa, dodržujte nařízení zaslané hygienickou stanicí.

O znovu otevření MŠ budete včas informováni.

Sledujte webové stránky a e-maily. 

                                                                                               Mgr. Iveta Průšová
                                                                                                ředitelka školy

Rozhodnutí hygieny ke čtení zde.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Vyjádření hygieny

Dne 15.2, 16.2., 17.2., 18.2. a 19. 2. 2021 byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy  s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření do 25.2, 26.2., 27.2., 28.2.
nebo do 1.3. 2021
 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek do 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.
Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html
Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

Děkuji za spolupráci,

IVANA SOUKUPOVÁ
ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646, 190 00 Praha 9
ivana.soukupova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz

+420 281 000 454
+420 735 726 551
+420 286 884 450 (fax)

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivitě zaměstnanců MŠ Rohožník na COVID - 19 uzavírám na doporučení hygienické stanice mateřskou školu Rohožník. Prozatím na pondělí 22.2.2021 než bude vydáno konečné rozhodnutí.

Sledujte prosím webové stránky  www.msrohoznik.cz  a  e-maily.

                                                              Mgr. Iveta Průšová
                                                                ředitelka školy

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,
zasíláme vyjádření hygienické stanice ohledně prokázání pozitivního testu na COVID -19 u zaměstnance v MŠ Rohožník

Epidemiologickým  šetřením nebyl, u Vámi zjištěnými informacemi, vyhodnocen rizikový kontakt ve Vaší mateřské škole, kde byla pozitivně testovaná osoba na  COVID-19 (1 provozní zaměstnanec), proto Vám doporučujeme, abyste pouze informovala ostatní zaměstnance, kteří byli v nějakém kontaktu (ALE NE RIZIKOVÉM) o výskytu COVID-19 ve Vašem  zařízení a předala toto sdělení:

Zaměstnanci mateřské školy by měli sledovat  svůj zdravotní stav  minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou (tzn. do 3. 3. 2021), a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře a sdělit mu, že zaměstnanec  byl  v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.
Z preventivních důvodů lze využít možnosti antigenního testování, bližší informace naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

S pozdravem

Ing. LUCIE KUBÁTOVÁ
ODBORNÝ REFERENT ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
lucie.kubatova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz

+420 735 726 538
+420 281 000 425

 

Projekt
Šablony pro Rohožník
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006027 je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

 
Projekt
ŠABLONY II. PRO MŠ ROHOŽNÍK
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015120 je spolufinancován Evropskou unií.
 
 
 
   
     
web: Klára Šuvarská